DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

MO ČSSD Bojkovice

Články

 

Vážení spoluobčané.

V poslední době je vedení města vystaveno kritice ze strany majitele zámku Nový Světlov pana Novotného, který si stěžuje, že s ním vedení města Bojkovice špatně spolupracuje, protože dle jeho názoru jsme nasadili vysoké správní poplatky na konání svateb na zámku Nový Světlov, nevybudovali jsme k jeho zámku přístupovou cestu a osvětlení a málo jsme mu děkovali za to, že za peníze nás všech (dostal dotaci z EU ve výši cca 90 milionů korun, kterou stehně všichni zaplatíme) si opravil svůj majetek. Jsem si vědom, že zámek Nový Světlov, ať jej vlastní kdokoliv, je maják Bojkovic, který vždy přitahoval a doufám, že i nadále přitahovat bude, turisty z celé republiky, potažmo z celého světa. Proto jako občan a místostarosta Bojkovic dělám spolu s celým vedením města vše proto, aby se cestovní ruch v Bojkovicích a tím pádem i na zámku Nový Světlov zdárně rozvíjel. Proto si dovoluji zveřejnit svou odpověď na otevřený dopis pana Novotného.

                                                                                                                                                                                Jaroslav Staník

 

Vážený pane Novotný,

velmi mne překvapil Váš otevřený dopis, ve kterém si stěžujete na špatnou spolupráci mezi vedením města a Zámkem Nový Světlov. Protože jsem součástí vedení města vím, že jsme připraveni Vám při realizaci Vašich záměrů pomoci. Pod pojmem konstruktivní spolupráce si však nepředstavuji stav, kdy jeden přikazuje a druhý poslouchá.

Stěžujete si, že město na své náklady nebuduje na Vašich pozemcích příjezdové komunikace a chodníky k Vaší nemovitosti, kterou Vy zvelebujete pro blaho všech obyvatel Bojkovic. Kdyby tomu tak skutečně bylo a na občany Bojkovic myslel od samého začátku, tak byste zcela jistě opravy přístupových komunikací zahrnul do projektu rekonstrukce zámku. Rovněž tak byste akceptoval připomínky občanů a zastupitelů města aby byl zachován chodník od Bunžovi vily k zámku.

Co se týká svatebních obřadů pořádaných na ZNS, domnívám se, že příčinou nezájmů o konání svateb na ZNS není výše správních poplatků ale kvalita nebo lépe nekvalita Vámi poskytovaných služeb. Nevím, jestli jste se někdy zúčastnil oslavy pořádané v některé z Bojkovských restaurací. Pokud ne, doporučuji Vám, abyste tak učinil a zjistíte, na jaké služby jsou zdejší občané zvyklí a co očekávají, že za své peníze dostanou. Když si přečtu jídelní lístek Vaší restaurace, nemohu se ubránit dojmu, že buď žijete mimo realitu většiny občanů Bojkovic anebo ve skutečnosti o jejich návštěvu na ZNS nestojíte. Nedovedu si totiž představit, co si z Vašeho jídelního lístku objedná rodina s malými dětmi, aby to bylo pro ně finančně únosné a aby to dětem chutnalo.

Na závěr Vás chci znovu ujistit, že zastupitelé města Bojkovic, zvolení za ČSSD, jejichž jménem a s jejich souhlasem tento dopis píši, jsou připraveni Vám vyjít maximálně vstříc. Uvědomte si však, že ZNS není pupek světa a občany Bojkovic trápí řada pro ně závažnějších problémů, než je špatná přístupová cesta k zámku, který je bezpochyby nadregionální, ale pořád soukromou investicí.

 

S úctou

                                                                                              Bc. Jaroslav Staník

                                                                                 Místostarosta města Bojkovice

 

 

 

 

 

 


 

Zpráva o činnosti MO ČSSD Bojkovice za rok 2009.

         Rok 2009 byl rokem, kdy se odehrálo mnoho významných politických i ekonomických událostí. Příchodem Nového roku začalo předsednictví ČSR v EU. Propukla plynová krize a postupně vycházelo na světlo i to, co se před námi ODS snažila zatajit, že světová ekonomická krize se týká i naší republiky. Po několika marných pokusech se 29. března 2009 podařilo sesadit, za výrazného přispění poslanců ODS a SZ, Topolánkovu vládu. Následovalo, podle mne proti ústavní, vyhlášení předčasných voleb, které rozjelo předvolební aktivitu všech politických stran. Do tohoto předvolebního boje se zapojila i naše MO.

         Na členské schůzi dne 20.4.2009, která byla zároveň schůzí volební, byl jako předseda MO ČSSD Bojkovice zvolen Bc. Jaroslav Staník. Jako členové výboru byli zvoleni Naděžda Langrová a Jaroslav Ševčík.

         Tradiční akcí, kterou jsme naši činnost zahájili, byla návštěva poslance Ing. Antonína Seďi mezi ženami v Domě s pečovatelskou službou v Bojkovicích. Zde nejen rozdával růže u příležitosti MDŽ ale odpovídal i na řadu zvídavých otázek.

         První akcí, kterou naše MO pod novým vedením zorganizovala, bylo zajištění finančního daru hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Myšáka a poslance Parlamentu ČR ing. Antonína Sedi na pořádání dětského folklorního festivalu, pod názvem Světlovský bál, který se konal ve dnech 11. – 14.6.2009. Přítel Seďa se tohoto vystoupení zúčastnil a mohl spolu s námi obdivovat umění malých tanečníků a muzikantů.

Druhou akcí, kterou naše organizace pořádala, byl zájezd na divadelní představení na hradě Buchlově, Charliova teta, dne 28.6.2009, v podání Komenského ochotnického spolku z Komně. I přes nepřízeň počasí se tohoto zájezdu zúčastnili 54 občanů z Bojkovic a okolí. Ti ocenili i účast kandidátů do Poslanecké sněmovny přátel Novosada a Škromacha, kteří s námi jeli v autobuse a měli tak prostor je i vyzpovídat.

         Další akcí, kterou jsme zorganizovali, byl poslanecký dne na bojkovsku, kterého se zúčastnili poslanci Zdeněk Škromach, Antonín Seďa a Josef Smýkal. Nejprve navštívili největšího zaměstnavatele Zevetu Bojkovice a.s., následovala beseda s důchodci v Domově důchodců v Nezdenicích a návštěva ekologického centra Veronika v Hostětíně. Celý den pak byl zakončen besedou s občany, kdy přišlo na třicet obyvatel Bojkovic.

         Svou „trochou do mlýna“ jsme přispěli při organizaci Vavřineckých hodů v Bojkovicích, které se konaly dne 8.8.2009 v areálu nákupního střediska TIS. Společně s OVV ČSSD a za přispění poslanců Antonína Sedi a Zdeňka Škromacha, jsme pro naše děti zajistili skákací hrad. Sice ještě nebyl v barvách ČSSD ale i tak přispěl k propagaci strany. Velký podíl na úspěchu této akce měli Mladí sociální demokraté, zejména Vladimír Dostálek, kteří zde rozdávali propagační předměty.

         Velmi úspěšnou akcí, na kterou se sjeli členové ČSSD z celého okresu, byl bowling s poslanci Antonínem Seďou a Zdeňkem Škromachem. Výborné výkony vítězných družstev byly odměněny putovními poháry, které pro nás vyrobili ve sklárnách v Květné. Nejen kvůli nim, ale zejména pro příznivý ohlas všech zúčastněných, jsme se rozhodli tento turnaj zorganizovat i příští rok..

         Poslední velkou akcí, kterou jsme v letošním roce organizovali, bylo zajištění zájezdu na Výstup na Radhošť dne 5.9.2009, pořádaném KVV ČSSD ve Zlíně. I přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, se jej zúčastnilo 38 obyvatel Bojkovic. Těm se výlet natolik líbil, že přislíbili účast i v příštím roce.

         Další plánovanou, a bohužel odvolanou, akcí bylo vystoupení dechové hudby Stříbrňanka. Tato akce se přesouvá na příští rok.

         Naše místní organizace se však nezabývala jen organizováním předvolebních akcí. Naši členové pracují v komisích Městského úřadu a podílejí se tak, spolu se zastupiteli, na chodu města. Významným prvkem, k prosazování programu strany je především každodenní styk s občany a jejich informování o činnosti MO. To zajišťujeme pomocí nástěnky a na našich internetových stránkách www.cssdbojkovice.wbs.cz .

         Příští rok bude pro činnost naší místní organizace ještě náročnější. Čekají nás nejen parlamentní ale zejména komunální volby, ve kterých bychom chtěli uspět a zvýšit tak podíl zastoupení ČSSD v Bojkovicích a dalších obcích, kde se nám podaří sestavit kandidátky. Vím, že to nebude úkol lehký, ale uděláme vše pro to, abychom občany Bojkovic a okolí přesvědčili, že jít k volbám má smysl, a že ČSSD je strana, které stojí za to dát svůj hlas.

 

                            Bc. Jaroslav Staník - předseda MO ČSSD Bojkovice

Vítejte na stránce cssdbojkovice.wbs.cz v sekci Články

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

  • Používejte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový řádek.
  • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
  • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
  • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz