DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

MO ČSSD Bojkovice

Čtyři roky v sociální demokracii.

ÚVV ČSSD

Cestou Předsednictva ČSSD

Hybernská 7

110 00 Praha 1

 

Odvolání proti usnesení KK ČSSD Zlínského kraje ze dne 5.1.2013 o zrušení členství

 

Dne 5.1.2013 mi bylo usnesením Krajské konference ČSSD Zlínského kraje zrušeno členství dle čl. 8, odst. 4. Jako důvod je v usnesení uvedeno porušení čl. 8 odst. 7b a 7e. Usnesení však neobsahuje odůvodnění, ve kterém by bylo uvedeno, kde, kdy, jak nebo čím jsem tato ustanovení stanov porušil. Mohu se jen domnívat, že je to proto, že jsem v kampani před senátními volbami v roce 2012 pracoval pro nezávislého kandidáta Tomia Okamuru. Jsem přesvědčen, že jsem se žádného porušení stanov nedopustil. Čl. 8 odst. 7b hovoří o tom, že stanovy poruší ten, kdo se dopustí jednání, které zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu. Žádného takového jednání jsem se nedopustil. Nikdy jsem nevystupoval proti ČSSD nebo jejímu programu. V programu ČSSD není taky uvedeno, kdo má být zvolen za ČSSD do senátu. Je pravda, že jsem nepodporoval oficiálního kandidáta strany na senátora za senátorský obvod 80 – Zlín. Domnívám se však, stejně jako místopředseda ČSSD Michal Hašek, že každý si může volit a podporovat koho chce.

Již vůbec jsem neporušil ustanovení čl. 8 odst. 7e, který zní: „pro aktivní účast na činnosti jiných politických stran nebo politických hnutí, bez souhlasu příslušného orgánu ČSSD“. Aktivně ani pasivně jsem se neúčastnil činnosti žádné jiné politické strany ani politického hnutí.

Mé přesvědčení, že jsem stanovy ČSSD neporušil, vychází z faktu, že stejného jednání jako já se dopustil i poslanec Jaroslav Foldyna a místopředsedkyně ČSSD Marie Benešová, kteří před prezidentskou volbou veřejně podporovali Miloše Zemana, který byl protikandidátem oficiálnímu kandidátu ČSSD Jiřímu Dienstbierovi. Věřím, že kdyby toto jednání bylo v rozporu se stanovami ČSSD, patřičné orgány a představitelé by okamžitě zasáhli a v duchu proklamovaných hesel jako např. padni komu padni. Zcela jistě by okamžitě podali návrh na zrušení členství provinilých se členů.

Stejně tak jsem přesvědčen, že pokud ÚVV nazná, že jsem se přeci jenom porušení stanov dopustil, podá neprodleně návrh na zrušení členství všem členům, kteří před prvním kolem prezidentských voleb veřejně podporovali protikandidáty Jiřího Dienstbiera.  Pokud tak neučiní, dá všem signál, že proklamovaná hesla nemyslí představitelé ČSSD vážně, a že stále platí „všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.“

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádám o zrušení usnesení KK ČSSD Zlínského kraje ze dne 5.1.2013 o zrušení mého členství v ČSSD.

 

S přátelským pozdravem

                                                                           Jaroslav Staník

                                                                           Nábřeží Svobody 160

                                                                           687 71 Bojkovice

 

V Bojkovicích 12.2.2013

Moje odpověď na dopis KKK, která tvrdí, že je vš v pořádku.

Vážený pane Haasi,

Nejste první, kdo se při řešení mého případu dopustil nějakých nepřesností, i když u Vás se nedomnívám, že je to úmyslně.

První nepřesnost – předseda OVV pan Kryštof navrhne zrušení mého členství i když ví, že je to v rozporu se stanovami, tudíž vědomě poruší stanovy. Přitom mezi základní povinnosti člena je stanovy dodržovat, jak o tom hovoří čl. 10, odst. 3 písm. a). Pokud by byla vůle, dalo by se to kvalifikovat jako závažné porušení stanov a tudíž mu zrušit členství dle čl. 8 odst. 7 písm. a).

Když ale vůle není tak se s tím vůbec nikdo nezabývá. Proč taky, tady přeci žádná zásada oficiality neexistuje.

Druhá nepřesnost – tajemník KVV mne pozve na jednání KVV a KK a jako důvod napíše „ve věci zrušení Vašeho členství v ČSSD“. Při tom nepovažuje za nutné se zmínit o tom, že proběhlo nějaké jednání KKK, které navrhlo zrušit usnesení OK v Hluku. Když jsem si to chtěl upřesnit, o co se vlastně jedná, tak se se mnou nebaví. Co jsem si měl asi myslet, kdybych věděl, že budu vylučován podruhé, tak jsem na jednání přišel. Protože jsem se proti usnesení OK neodvolával, tak jsem se domníval, že chtějí něco projednávat ohledně odvolání v Hluku. Byl jsem podle Vás řádně předvolán? Já se domnívám, že ne.

Mé odvolání odůvodňujete čl. 10 odst. 3 písm b), který hovoří o tom, že člen má svou činností a vystupováním prosazovat politiku ČSSD. Troufám si říci, že jsem tak vždy činil. Nikde ve volebním programu není napsáno, že je třeba, aby ČSSD měla za každou cenu hejtmana, ani kdo jim má být.

Dále pak v emailu uvádíte, že jsem porušil čl. 8. odst. 7 písm. e). Já jsem se ale aktivně neúčastnil činnosti žádné politické strany ani hnutí. Tomio Okamura vystupoval jako nezávislá osoba. No, a když to ve stanovách není, tak se prostě účelově vyloží. Tomu říkáte demokratický přístup. Já bych to nazval bolševický.

Dál uvádíte, že členové ČSSD, kteří veřejně ve sdělovacích prostředcích podpořili Miloše Zemana, se vlastně ničeho nedopustili a žádná aktivní podpora to není. Tak by mne zajímalo co to teda je, když mediálně známá osobnost řekne v televizním pořadu, který má milionovou sledovanost, že podporuje jiného kandidáta, než je oficiální kandidát ČSSD.

To je ale věc výkladu a ty se různí. Za 23 let práce u Policie jsem přišel k několika poznáním a jedno z nich je, že žádná spravedlnost neexistuje a ani ji nehledám. Nakonec obrázek o tom, jaká že to panuje vnitrostranická demokracie, si udělá každý sám. Stále platí, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější.

Hezký den

Jaroslav Staník

"Disciplína, vy klucí pitomí, musí bejt! Jinak byste lezli po stromech jako vopice! … A není to pravda? Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě jeden voják bez disciplíny! Z toho jsem měl dycky největší strach." Říkal dobrý voják Josef  Švejk.

 

Je pravda, že jsem měl s disciplínou v duchu demokratického centralizmu problém celý život. První takovou „rebelii“ jsem si dovolil jako dělník Zevety, když jsem si na schůzi ROH dovolil říci náměstku ředitele, tátovi Ševčíkovi, že si s ředitelem vyváží prdel v nové šest set třináctce a na dělníky kašle. Bylo jich ještě pár a vždy jsem si při nich nabil hubu. Stejně si ale asi do smrti nedám pokoj a vždy budu říkat to, co si myslím i když jsem si vědom, že je to někdy nediplomatické.

Když jsem se ve svých padesáti letech, po třiadvaceti letech práce u VB a pak následně u Policie ČR vrátil na rodnou hroudu, přemýšlel jsem, co budu zbývajících pár let života, které mi zbývají, dělat. Rozhodl jsem se vstoupit na dráhu komunálního politika. Protože jsou mi sociálně demokratické ideje blízké a celou dobu jsem ČSSD volil, rozhodl jsem se vstoupit do jejich řad. Pravda, mezi slepými je jednooký králem. Tak se stalo, že těsně po vstupu do strany jsem se stal členem OVV v Uherském Hradišti. Zde jsem se setkal s mladým asistentem jedné paní senátorky. Toto setkání poznamenalo celé moje další působení v ČSSD. O tom ale příště. Jen si přečtěte moje diskusní příspěvky na okresních konferencích.

 

Jak jsem se seznámil s občanem Sátorou.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

Před třemi léty jsem vstoupil do řad ČSSD a začal pracovat v MO Bojkovice. Má kariéra byla strmá, protože hned na první okresní konferenci jsem se stal členem OVV a následně předsedou MO ČSSD v Bojkovicích. Protože již něco pamatuji a něco jsem v životě prožil, věděl jsem, že zde narazím na různé tipy lidí. Jak na dobré, tak na méně dobré. Musím konstatovat, že většina lidí, se kterými jsem se v ČSSD setkal, jsou lidé slušní a pracovití. Bohužel, setkal jsem se i s lidmi úplně jinými.

Na různých akcích ČSSD, kterých jsem se účastnil, jsem se setkával s asistentem senátorky Doupovcové občanem Sátorou. Zpočátku se mi jevil jako slušný a pracovitý mladík, který je připraven všem nezištně pomoci. Postupně se mi ale začal objevovat v jiných konturách jako lhář a manipulátor s lidmi, až jsem o něm s nadsázkou prohlásil, že je chodící mimořádka a co myšlenka to trestný čin. Pro tento výrok mne chtěl občan Sátora na zářijovém zasedání OVV „nejraději plácnout“ a poté chtěl na mne podat trestní oznámení pro pomluvu. Zároveň mne označil za lháře a zloděje a žádal mne, abych předložil důkazy pro své tvrzení, což dnes činím. Na svém výroku si nicméně pořád trvám, jen jej chci po nominačních schůzích na Místních organizacích na tuto konferenci doplnit, že je vytrvalý jako nějaký Boušek z Libně, kterého popisuje Jaroslav Hašek ve své knize o Švejkovi jako nezmara, který se chtěl dostat do hospody u Exnerů voknem, dveřma, sklepem a nakonec komínem a kterého charakterizoval slovy: „Takovej byl vytrvalej, že by se moh stát ministrem nebo poslancem.“ Abyste pochopili, proč jsem dospěl ke svému názoru na občana Sátoru, musím začít pěkně po pořádku.

Koncem loňského roku postavila mně a městysu Buchlovice neznámá firma u silnice E 50, v k.ú. Buchlovice billboardy, na kterých nám občan Sátora přál vše nejlepší do nového roku. Zároveň byl s poslancem Antonínem Seďou domluven, že na ně v jarní části předvolební kampaně umístí ČSSD své plakáty. Částka za výlep se měla pohybovat kolem 110000,- Kč. Pak se do toho vložil starosta Buchlovic a vyšlo najevo, že billboardy jsou postaveny na černo. Proto se od záměru vylepit na ně plakáty ČSSD upustilo.

V březnu letošního roku přišel občan Sátora za volebním manažerem Zdeňka Škromacha Bronislavem Vajdíkem a nabídl mu do kampaně vozidlo Mladých sociálních demokratů, aby je nechal opatřit polepy. U tohoto jsem byl osobně přítomen a znovu zdůrazňuji, že nabídl vozidlo Mladých sociálních demokratů. Později pochopíte proč.

Od března do června letošního roku jsem pracoval ve volebním týmu Zdeňka Škromacha. Jezdil jsem s tzv. „Sanitkou“ a protože se k tomu nikdo neměl, byla s tím práce a starosti, vyfasoval jsem ještě skákací hrad, se kterým jsem objížděl téměř všechny akce po celém Zlínském kraji. Požádal jsem proto Antonína Seďu, zda by mi nemohl dát kontakt na někoho z volebního týmu, kdo by mi při tomto pomáhal. Dostal jsem od něj kontakt na Mladého sociálního demokrat Danihela. Zatelefonoval jsem mu a vysvětlil, o co jde, a domluvili jsme se, že jak to bude aktuelní, zavolám opět. Při dalším telefonátu, když jsem jej chtěl požádat o pomoc při nakládání hradu, mi Danihel sdělil, že musím nejprve oslovit občana Sátoru, který to musí odsouhlasit, jinak že nikam nepůjde. Snažil jsem se mu vysvětlit, že občan Sátora s tím nemá nic společného, leč marně. Pořád trval na svém, že o tom, zda mi bude ve volební kampani pomáhat, rozhodne občan Sátora. Proto jsem mu poděkoval a víc jej neoslovil.

Ve středu 31. března probíhal ve Zlíně televizní pořad Otázky VM. Na tuto akci jsme sváželi všechny dobrovolníky z MO ČSSD a možná jste se jí někteří zúčastnili. Na volebním štábu bylo dohodnuto, že Zdeňka Škromacha přijedou podpořit i Mladí soc. dem., kteří si na ně vyrobí nějaké transparenty. Je pravda, že se tohoto úkolu zhostili se skutečným zápalem pro věc a transparenty vyráběli v kanceláři předsedy OVV v Uherském Hradišti. Byli tak nažhaveni, že to hned na místě schytali Zeman, Špidla a Gross, jejichž portréty hned na místě upravili. Ze Zemana udělali Emana, ze Špidli pankáče a z Grosse jednookého Čertíka Bertíka.

 

               
     
 
 
 
   
 

 


Bojovný duch je neopouštěl ani ve středu jednatřicátého, kdy do Zlína skutečně přijeli. Aby jim vydržel, tak se šli do hospody posílit. Tam se údajně pohádali a občan Sátora a jeho přítel Danihel nakonec na OVM vůbec nešli.

Zřejmě chtěli své selhání odčinit a tak se rozhodli, že MSD půjdou podpořit poslance Vlčka do otázek VM dne 14.4.2010 v Olomouci. Vraceli jsme se zrovna s naší tajemnicí Aničkou Martínkovou z volebního štábu, bylo to na druhý den po večeru u cimbálu v Mařaticích, který organizoval poslanec Antonín Seďa, když mi občan Sátora telefonoval a větou oznamovací mi oznámil, že ve středu 14.4.2010, povezu MSD „sanitkou“ do Olomouce na OVM. Měl jsem tu drzost a zeptal se jej, kdo to nařídil nebo schválil, na to mi sdělil, že to bylo rozhodnuto na Volebním štábu. Na to jsem mu řekl, že pokud to skutečně bylo rozhodnuto na volebním štábu, tak s tím nemám problém a odvezu je tam. Následně jsem zavolal volebnímu manažerovi Bronislavu Vajdíkovi, který mi řekl, že o žádné takové akci neví, a že se nikam nepojede. Jen co jsme dohovořili, zazvonil telefon Aničce Martínkové. Volal opět občan Sátora a sdělil jí, že i ona poveze MSD do Olomouce na OVM. Když se jej zeptala, kdo to schválil, řekl jí občan Sátora, že poslanec Seďa. Proto mu přítelkyně Martínková hned zavolala a zeptala se jej, zda o tom ví. Poslanec Seďa o ničem takovém nevěděl. Když to přítelkyně Martínková občanu Sátorovi obratem sdělila, zareagoval na to slovy, že se ani nediví, že si Seďa nic nepamatuje, vzhledem k tomu, jak včera vypadal. Nakonec se do celé věci vložil i Brychta z Lidového domu a po jeho intervenci bylo MSD vozidlo na cestu do Olomouce zapůjčeno.

 

Protože se mi nelíbí, že občan Sátora manipuluje s lidmi, lže, nedodržuje základní pravidla slušného chování, a ze svého působení v ČSSD si dle mého názoru udělal dobrý byznys a vadilo mi, jak jej někteří bokem kritizují, používají při tom výrazy „je to darebák“, ale jinak se tváří, jako by se nic nestalo, rozhodl jsem se, že na jednání OVV dne 19.4.2010 tenhle problém otevřu. Občan Sátora se jej účastnil, nejprve zhodnotil účast MSD na Otázkách VM, v Olomouci, zkritizoval poslance Vlčka, že je slabý rétor, práskl dveřmi a bez toho aby se z jednání OVV omluvil, odešel pryč. I přes to, že když přišlo v jednání OVV k bodu různé tam občan Sátora již nebyl, přednesl jsem své výhrady k jeho osobě. Reakce všech přítomných členů OVV byla taková, že sklopili hlavy a mlčeli. Za pár dní na to jsem měl telefonát od občana Sátory, který mi sdělil, že jsem jej hrubě pomluvil, on si to nenechá líbit, celou věc otevře na příštím jednáním OVV a bude žádat omluvu. S tím jsem souhlasil a řekl jsem mu, že mu to klidně zopakuji do očí, ale omlouvat se mu nebudu, protože vše, co jsem řekl je pravda. Na příštím jednání OVV samozřejmě nic neotevřel. Mezi tím jsme se ještě potkali na oslavách I. máje v Uherském Brodě. To ke mně přiskočil a se slovy: „Pane Staník, s Vámi jsem se ještě nepřivítal“, mi podával ruku. Při tom jsem cítil, jak mi pod levou lopatkou zajíždí čepel do zad.

Koncem května letošního roku přišla na KVV do Zlína faktura vystavená firmou SMART VENTURE s.r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 Žižkov. IČ 28278739, na částku 113400,- Kč za pronájem reklamní plochy 3,5x4 m v obci Buchlovice a pronájem pojízdné reklamní plochy vozidla Škoda Fabia. Jedná se o stejné vozidlo, které občan Sátora vydával jako vozidlo Mladých sociálních demokratů. Zde se objevilo jako vozidlo firmy SMART VENTURE. Když jsem se občana Sátory zeptal, čí to vozidlo teda doopravdy bylo, tak mi řekl, že jeho. Možná nám občan Sátora řekne, komu ve skutečnosti patří. Taky si prosím pořádně prostudujte email ze dne 28.5.2010, kdy nejednatel fy Maksym Pshenychnyak domáhá proplacení faktury. Zároveň předkládám úplný výpis z obchodního rejstříku, kde se můžete podívat, kdo dříve firmu SMART Venture vlastnil. (Viz přílohy – všimněte si prosím grafické úpravy baneru, je z podzimních voleb). Protože nikdo podobné aktivity u fy SMART VWNTURE  neobjednával a vzhledem k nemorální částce, kterou za tyto služby požadovali, nebyla faktura firmě SMART VENTURE uznána a proplacena. Následovala řada interpelací, proč nebyla faktura zaplacena, a že celá akce byla domluvena se Zdeňkem Škromachem. Když jsem se jej na to následně ptal, řekl mi, že je docela možné, že s něčím takovým souhlasil, ale kdyby mu řekli, jakou částku za to požadují, tak by je kopl do prdele. (Tento expresivní výraz použil doslova). Kdo se někdy předvolební kampaně zúčastnil, ví, že Zdeněk Škromach souhlasí se všemi dobrými nápady ale pak je třeba podmínky dojednat s volebním manažerem.

 

V červnu letošního roku přišla na OVV faktura opět od firmy Františk Krystýnek, Smraďavka 416, IČ: 47343991 za předvolební akci v Buchlovicích, která se konala 22.3.2010 v jeho restauraci Na rynku v Buchlovicích a bylo na ní fakturováno 75 porcí guláše za 5480,. Kč. Kdo jste tam byli, víte, kolik lidí se té akce zúčastnilo a kolik gulášů se mohlo sníst. Pravda, někdo si zřejmě dával nášup.  Opět nikdo z OVV si nic neobjednával a o ničem nevěděl. Při volební kampani probíhal systém proplácení předvolebních akcí tak, že se nejprve s volebním manažerem dohodlo, zda akci zaplatí a jakou částku můžeme na akci použít. Proplácení akcí probíhalo většinou na místě a v hotovosti. To občan Sátora samozřejmě věděl ale on se dle mého názoru takovými prkotinami, jako je s někým se na něčem domluvit, o něco požádat apod. nezabývá. On je přeci dle mého názoru „někdo“ a všichni budou skákat podle něj.

Pak se nic nedělo, vzájemně jsme se na sebe „culili“ až přišlo na MO ČSSD v Uherském Hradišti k nominační schůzi na okresní a krajskou konferenci. Na ní nebyli občan Sátora ani senátorka Doupovcová nominováni. Zřejmě mu došlo, že jej řada z Vás prokoukla a tak na zářijovém zasedání OVV mne občan Sátora označil za lháře a vyzval mne, abych svá tvrzení něčím doložil, což dnes činím. Samotné jednání bylo značně bouřlivé, a když občan Sátora zjistil, že v mém případě neuspěje se svým stylem jednání – někoho přeřvat, protože dokážu řvát víc než on, řekl mi nejprve, že by mi „nejraději jednu plácl“, pak mi vyhrožoval, že na mne podá trestní oznámení a nakonec mne označil za zloděje, když mi řekl, že skákací hrad který byl společně s vozidlem VW Transportér odcizen v Bojkovicích v noci z 1. na 2. června jsem odcizil já. K tomu malou poznámku. Nevadí mí ani tak, když mne má někdo za gaunera, spíš mi vadí, když mne má někdo za blba. Vozidlo VW Transportér bylo pár minut po oznámení krádeže nalezeno díky vyhledávacímu zařízení GPS, které bylo ve vozidle nainstalováno, odstavené na vrakovišti v Kuřimi a byl v něm zadržen i zloděj. Bohužel bez skákacího hradu. Do roku 2007 jsem pracoval u PČR, kde jsem se posledních 9. let zabýval problematikou krádeží motorových vozidel. O zabezpečovacích a vyhledávacích zařízeních vozidel něco vím. Můžu Vás ubezpečit, že kdybych v této krádeži měl prsty, tak se nikdy žádné auto nenašlo. Nakonec to dopadlo tak, že náš případ projednává smírčí komise OVV.

         O charakteru občana Sátory jsem se nakonec přesvědčil na posledním zasedání OVV. Když se na jednání zdejší OK nedostal dveřmi, nebyl nominován MO, tak to zkusil oknem, nominovali jej jeho přátelé z MO Buchlovice, v rozporu se stanovami. Pak to začal zkoušet sklepem, jestli by neprošel dovolbou jako mladý do třiceti let. Osobně doufám, že se na jednání dostane třeba komínem. Nerad bych jej kritizoval bez něj.

         Vážení přátelé, netvrdím, že nejsem schopen lži, ale ubezpečuji Vás, že vše, co jsem napsal, je pravda. Doufám jen, že všichni zainteresovaní najdou v sobě tolik statečnosti a má slova potvrdí. A hlavně. Nebudou lhát sami sobě. Setkal jsem se totiž s tím, že někteří mají z občana Sátory strach. Je mi jasné, že se již postaral o to, abych nebyl do příštího OVV zvolen. Občan Sátora je totiž velmi schopný člověk, bohužel dle mého názoru schopný všeho. (Pro občana Sátoru upozorňuji na výraz „dle mého názoru“, protože já si můžu myslet, co chci. To pro případ podání trestního oznámení.)

Závěrem chci vyzvat občana Sátoru, který po mně požadoval, abych položil něco konkrétního na stůl, aby se konkrétně vyjádřil, co z toho, co jsem zde uvedl, není pravda.

 

                                                                  Bc. Jaroslav Staník

                                               předseda MO ČSSD Bojkovice, člen OVVPro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)

Diskusní příspěvek na Okresní konferenci ČSSD dne 29.10.2011.

 

                                                                                                                             Přísně tajné zvláštní důležitosti!

                                                                                                                              Jen pro vnitřní potřebu ČSSD!

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí spoluobčané.

Protože toho mám hodně na srdci a do tří minut, které na konferenci budu mít vyhrazeny pro diskusní příspěvek, by se to nevešlo, dovoluji si Vám jej poslat předem písemně.

Rok utekl jako voda a my se opět setkáváme v Hluku na Okresní konferenci ČSSD. Ve zprávách mých předřečníků se dočteme, jaký to byl idylický rok a jak se nám vše, s menšími obtížemi, zdařilo. Jak bych jej charakterizoval já? Asi bych použil slova Karla Kryla z písně Veličenstvo kat: “Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil.“

Na denním pořádku byly lži, polopravdy, vyhrožování trestním oznámením, až k nám musela zavítat kontrola z míst nejvyšších.

Ale pěkně popořádku.

Loni jsme se rozcházeli v Hluku po maratonu voleb, který vydržely jen silné nátury. Pravda naši placení představitelé, poslanec, senátorka a jejich asistenti odešli daleko dřív, prý měli něco důležitého. Zajímalo by mne, co důležitějšího, než okresní konference, v ten den mohli mít. Nebylo to bohužel ani poprvé a ani naposledy, kdy se nechali zvolit tam, kam potřebovali a pak se vypařili jako pára nad hrncem.

Následně jsem dostal dopis od advokátní kanceláře Sokol, Novák, Brož, kterou si na mne občan Sátora najal, a byl jsem bývalým ministrem vnitra JUDr. Jiřím Novákem vyzván, abych se mu na nejbližším zasedání OVV omluvil za své výroky, že je chodící mimořádka a co myšlenka, to trestný čin, jinak na mne podají trestní oznámení pro pomluvu. Hluboce jsem se nad tímto výrokem zamyslel a musil jsem uznat, že je holý nesmysl aby někdo myslel pouze na trestnou činnost a proto jsem se občanu Sátorovi na nejbližším jednání OVV omluvil s tím, že ne každá jeho myšlenka je trestným činem.

V prosinci 2010 pak proběhla členská schůze MO ČSSD v Uherském Hradišti, na které někteří její členové podali návrh na vyloučení občana Sátory z ČSSD. Jedním z důvodů pro vyloučení byl i pokus firmy Smart Venture, se kterou občan Sátora úzce spolupracoval, vylákat z volební kampaně částku 113000,- Kč. Zde se občan Sátora přiznal, že tuto částku vylákat z volebních prostředků do parlamentu pokusili a takto získané peníze chtěli použít do komunální kampaně. Nevím, jestli si uvědomuje, že to co se svými komplici udělal, je dle mého názoru pokus přečinu podvodu.

Na této členské schůzi jsem zjistil ještě jednu věc. Již pro Sátorovce já, občan maloměsta nejsem zajímavý. Jejich pozornost se obrátila proti Broňovi Vajdíkovi a to takovým stylem, že kdybych jej neznal, tak si od něj nevezmu ani suchou kůrku. Zase začal stejný kolotoč ataků, smírčí komise, trestní oznámení, byl označován za lháře, darebáka a Bůh ví co ještě. Obzvlášť se ve věci angažovala asistentka paní Doupovcové slečna Hana Maláčová. Ta mne dokonce obvinila, že jsem na Okresní konferenci v Hluku prohlásil, že má s občanem Sátorou sexuální vztah. Když na členské schůzi v Uherském Hradišti vysvětlovala, jaká že moje vyjádření ji k tomu vedly, bylo to přinejmenším úsměvné. Uvedla totiž, že jsem ji ze sexuálního vztahu s občanem Sátorou obvinil tím, když jsem se jí na minulé OK zeptal, co se Sátorou mají, že jej tak hájí. Pokud tento můj dotaz brala jako obvinění ze sexuálního vztahu se Sátorou, tak se jí z hlouby duše omlouvám. Opravdu jsem při tom na sex vůbec nemyslel. Doufám, že mi to slečna Maláčová uvěří. Ostatně, když se na mne podíváte, zjistíte, že víc než na sex myslím na bůček. To se nechválím, to si ztěžuji.

Kde se vzaly, tu se vzaly, začátkem roku 2011 přišly na OVV faktury od akciové společnosti Cíl na cca 179 000,- Kč, které pocházeli ze senátní kampaně paní senátorky Doupovcové v roce 2008 a které nebyly doposud uhrazeny. No a uhrazeny nebyly proto, že paní senátorka dostala na senátorskou kampaň od ČSSD 900.000,-Kč, slovy devět set tisíc korun českých, sama do kampaně vložila celých 30.000,- Kč tedy celkem 930.000,- korun českých, což jejím volebnímu manažerovi, občanu Sátorovi, bylo málo a tak volební rozpočet přešvihl o oněch 179.000,- Kč. Na podzim roku 2008 jsem byl poprvé zvolen za člena OVV. Vzpomínám si, že tyto faktury se na podzim roku 2008 OVV řešily a někdo si je vzal s tím, že to s Tvrdíkem vyřídí. I když asi vím kdo, nemůžu to jednoznačně prokázat a proto tohoto „nejčestnějšího“, bývalého sociálního demokrata, tehdejšího člena OVV nejmenuji, aby na mne náhodou nepodal trestní oznámení. Protože jsem se tehdy teprve na OVV a v ČSSD rozkoukával, nevěnoval jsem tomu větší pozornost.

Když tedy tyto faktury na OVV přišly, navrhoval jsem, aby dluh uhradili ti, kdo jsou za něj odpovědni a to dle mého názoru jsou občan Sátora, jako volební manažer, a paní senátorka Doupovcová, která si měla celou kampaň vést a kontrolovat. V tomto duchu jsem navrhl i usnesení OVV a získal jsem pro něj podporu jednoho hlasu – svého. (Celou dobu, co se faktury projednávaly, jsem od občana Sátory slyšel, že volební kampaň vedl zadarmo a nic z toho neměl. To nic sice čítá částku cca 100.000,- Kč, ale k tomu se dostaneme později.)

Po řadě diskuzí přijalo nakonec OVV usnesení, že se faktury zaplatí z prostředků OVV, tedy to, že někdo neumí sčítat a odčítat, rozhazuje peníze plnými hrstmi a myslí si, že je mu vše dovoleno a vše bude odpuštěno, zaplatíme nakonec společně, protože každý z nás platí členské příspěvky. Stojím si za svým názorem, že s prostředky strany by její představitelé měli řádně hospodařit. Nakonec jako úlitba bohům bylo na můj návrh přijato usnesení OVV, které vyzývá občanu Sátoru a senátorku Dopovcovou aby se na uhrazení dluhu rovněž finančně podíleli. Můžu vás ovšem uklidnit, doposud na to nedali ani korunu.

Protože občan Sátora neustále hlásal, že ze senátní kampaně nic neměl a moje informace byly poněkud jiné, vyzval jsem Okresní kontrolní komisi, aby prověřila, jak byla senátní kampaň vedena. Tam vyšlo najevo, že pánové Sátora a Dostálek si na začátku volební kampaně zřídili živnostenská oprávnění a začali ČSSD poskytovat mediální rady a zajišťovali akce, ale bohužel z faktur se nedozvíte, jaké akce to byly. Když pak byli oba pánové vyzváni, aby fakturované peníze nějak doložili, sepsali zprávy, ze kterých se například dozvíte, že v rámci volební kampaně najezdili s volebními auty cca 50.000 km, ale lístky na benzín mají jen na 30.000 km. Zbytek se jim prý někde rozmočil. Nebo že do auta, které má nádrž na 60 l natankovali litrů 90. Tyto příklady uvádím jen proto, abyste si udělali úsudek, jak bylo v kampani vedeno účetnictví. Tento lajdácký přístup nemůže omluvit ani argument, že byla hektická doba a Sátora s Dostálkem byli mladí a nezkušení. Dovedu pochopit, že oba pánové vedli kampaň s nadšením a zápalem a mnoha věcem nevěnovali pozornost. Nad nimi však stáli lidé, kteří byli za vedení kampaně odpovědni a ti museli vědět, že hektická doba jednou skončí a budou se skládat účty. Osobně nemohu přijmout argument, že tím, že se volby vyhrály, je vše odpuštěno a zapomenuto. Nevadí mi, že si Sátora s Dostálkem vyfakturovali výše uvedené částky, pokud jejich mediální rady byly tak zásadní, je pravděpodobně vše v pořádku. Vadí mi však, že  nám občan Sátora tvrdí, jak pracoval zadarmo a to, že jako volební manažer nedokázal uhlídat rozpočet ve výši téměř milionu korun, který strana do kampaně investovala.

Samozřejmě se začal hledat viník, na kterého by se hodila odpovědnost. Paní senátorka tvrdí, že ona za nic neodpovídá, že ona žádnou svoji vlastní kampaň nevedla, a že za to mohou ti, co faktury schvalovali. Protože asi nechtěli hned napálit předsedu a místopředsedu OVV přišli s teorií, že za to může tajemnice strany Anička Martínková. Tuhle teorii přednesl poslanec Seďa i na členské schůzi MO UH. Tam se jí zastal přítel Vajdík a poukázal na to, že to byla právě tajemnice Martínková, která upozorňovala na netransparentnost senátorské kampaně, a bylo jí při tom Josefem Vaculou vyhrožováno, ať se do toho neplete nebo přijde o místo. Při projednávání tohoto případu si totiž několikrát naše tajemnice Anička Martínková postěžovala, že jí bývalý sociální demokrat Josef Vacula vyhrožoval. Protože hlásná služba ve skupině členů blízké poslanecké a senátorské kanceláři A.Sedi a H.Doupovcové (dále jen Sátorovců) funguje dokonale, chvíli po schůzi volal Aničce Josef Vacula a začal jí vyhrožovat, že když to neodvolá, tak na ni podá trestní oznámení pro pomluvu. Následně poslanec Seďa svolal výbor MO UH, na kterém byl i nečlen Vacula a předseda OVV, kde přiměli Aničku Martínkovou k prohlášení, že nic takového neřekla. Důvod, proč ji k tomu přiměli, byl totiž velmi jednoduchý. Chtěli zdiskreditovat Broňu Vajdíka a Vacula začal vyhrožovat trestním oznámením Vajdíkovi, pokud se mu neomluví. Přítel Vajdík se hájil tím, že on jen citoval to, co veřejně říkala Anička Martínková. Když jsem se poslance Sedi v této souvislosti ptal, zda si pamatuje na situaci, kdy jsme spolu stáli před budovou OVV a tam si Anička Martínková na jednání Vaculi stěžovala, tak pan poslanec prohlásil, že si na nic nepamatuje. Chápu, že člověk si něco pamatuje a něco ne a ani mne u poslance Sedi nepřekvapuje, že si nepamatuje okolnosti, které hovoří v neprospěch Sátorovců. Naštěstí se v Aničce Martínkové hnula hrdost, a když po ní Vacula chtěl, aby mu své prohlášení dala písemně, tak to odmítla s tím, že si trvá na svém původním prohlášení, že jí ze strany Vaculi bylo vyhrožováno. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a opět jí Vacula začal vyhrožovat trestním oznámením. Domnívám se, že žádné trestní oznámení nebylo doposud podáno a chtěl bych ujistit Sátorovce, že jsem připraven svá tvrzení obhájit u soudu, a že stačí, když si najmou nějakého levnějšího advokáta, mně totiž žádný Sokol ani jiný pták neohromí.

Staré policejní pravidlo říká, že čím víc se hovno maže, tím víc smrdí. Tak se stalo, že zvěst o tom, co se v naší okresní organizaci děje se donesla až do matičky Prahy a tak Lidový dům vyslal kontrolu z UKK, která si v červnu svolala všechny aktéry a vydala zprávu, ve které hovoří, že za špatné hospodaření nemůže jenom volební manažer, s čímž souhlasím, ale i tehdejší OVV a zejména ti, co faktury podepisovali, což byl předseda OVV přítel Kryštof a místopředseda přítel Uherka. Osobně se domnívám, že hlavní odpovědnost měla ale senátorka Doupovcová. Byla to její kampaň a předpokládám, že paní senátorka je dostatečně zkušená na to aby si dokázala svou kampaň vést sama. Paradoxně na zářijovém zasedání OVV bylo přijato usnesení, že by dluh ze senátní kampaně měla uhradit senátorka a volební manažer. Proč asi?

Mohl bych ještě chvíli pokračovat, ale bylo by to dlouhé a smutné čtení. Tak jen bodově to podstatné.

-          V srpnu přišla na OVV faktura od akciové společnosti Cíl na úhradu brožury Střípky z dějin soc. dem. na Hradišťsku. Faktura, ve výši cca 26000,- Kč, byla vystavena v roce 2008 na Josefa Vaculu a v témže roce se OVV zavázalo, že na ni přispěje částkou 10.000,-Kč a zbytek uhradí Josef Vacula a Antonín Seďa. V roce 2008 ale nikdo nic nezaplatil, údajně proto, že jim žádná faktura nepřišla. Já se ale domnívám, že si vydavatelé mysleli, že nebudou muset nic doplatit a tak se na nějaké proplácení faktury vyflákli.

-          Na jednání OVV 3. října 2011 byla sestavována kandidátka do Krajského zastupitelstva. Protože jsem se domníval, že byla sestavena v rozporu s Řádem příprav na volby do zastupitelstev krajů, podal jsem následně podání na OKK s tím aby přezkoumali, zda jsme provedli nominaci v souladu s tímto řádem a požádal jsem o svolání nového jednání OVV, na kterém bychom ještě před konferenci provedli nominaci v souladu s platným řádem. Hned jsem se o sobě od poslance Sedi, o kterém vím, že stanovy ČSSD ovládá, dověděl, že píši hanopisy, protože jej očerňuji, porušuji stanovy, protože, jak mi napsal přítel Seďa, cituji: „obcházel jsi jako člen ČSSD a člen OVV procedury, které stanoví Stanovy ČSSD“ a urážel jsem členy MO Uherské Hradiště, opět cituji přítele Seďu: „urážel jsi členy MO ČSSD Uherské Hradiště, když jsi intervenoval ve prospěch B.Vajdíka a v neprospěch J.Sátory.“ Co k tomu dodat. Přítel Seďa mi dodnes nesdělil, čím jsem jej očernil. Nebo snad, když o někom řeknu pravdu nebo svůj názor na něj, tak jej očerňuji? Každý člen ČSSD má podle čl. 10 odst. 2 písmeno f) stanov právo obrátit se na jakýkoliv orgán ČSSD. Pokud někdo toto právo druhému upírá, tak je buď demagog anebo neovládá stanovy ČSSD. O poslanci Seďovi si rozhodně nemyslím, že by stanovy neovládal. Pokud jsem některého člena ČSSD urazil tím, že hájím slušné lidi a odsuzuji lháře, manipulanty s lidmi a podvodníky ve stádiu pokusu, kteří se nota bene ke svému podvodnému jednání přiznají na členské schůzi MO ČSSD v Uherském Hradišti, tak se mu z hlouby duše omlouvám.

-          V polovině října podal občan Sátora podání na OKK aby prověřila, zda můj diskusní příspěvek na loňské okresní konferenci ČSSD nenarušil průběh voleb a povolební vyjednávání o koalici v Uherském Hradišti. Jako podpůrný materiál dal vyjádření advokátní kanceláře Sokol, Brož, Novák, kde mi pan JUDr. Novák sdělil, že jsem občana Sátoru osočil z jednání, které není pravdivé, ba naopak je urážlivé. Má pravdu. Jednání občana Sátory je dle mého názoru urážlivé. K tomu bych chtěl uvést následující. Diskusní příspěvek jsem rozdal na jednání OK, které bylo po volbách, takže nijak nemohlo narušit průběh voleb. Dále mi občan Sátora klade za vinu, že jsem svůj diskusní příspěvek distribuoval mezi starosty konkurenčních politických stran. Proto jej vyzývám, aby mi zde sdělil, kterému starostovi jsem svůj příspěvek předal a jaké má pro své tvrzení důkazy. Svůj diskusní příspěvek jsem dal pouze členům ČSSD a je věc každého z nich jak s ním naložil. Já z ČSSD nic nevynáším, jak se mi někteří snaží podsunout. Stejně tak nedonáším nic Lukášovi a ani opravdu ale opravdu nechci emigrovat do ODS ani do jiné politické strany, jak o mně někteří „přátelé“ poslanci roznáší. Abych pro příště co nejvíce zamezil úniku informaci z našich řad, označil jsem svůj diskusní příspěvek patřičným stupněm utajení.

 

Vážení přátelé, vím, že tohle čtení není zrovna z těch nejveselejších a osobně bych byl raději, kdybych mohl psát něco úplně jiného. Možná jste se o mně za poslední rok dozvěděli, že lžu, pomlouvám, mám estébácké metody, a že rozvracím a zrazuji okresní organizaci ČSSD. Ubezpečuji Vás, že nic z toho není pravda. Jestli tuhle organizaci někdo rozvrací, tak jsou to lidé, kteří kryjí lži a pokusy podvodů. Vím, že bojovníci za pravdu nejsou oblíbeni. Stačí se jen podívat na Mistra Jana. Možná si taky řeknete, že je třeba Staníka odstavit, vždyť jaký to byl klid, než sem přišel. Sice Vám vedení strany hromadu věcí neřeklo, řadu průserů zametlo pod koberec, ale nemuseli jste si s tím lámat hlavu.

 

Vážené přítelkyně, vážení přátelé. Je jen na Vás, komu dáte svoji důvěru, aby vás v následujících letech zastupoval jak ve vedení strany, tak i ve vedení Zlínského kraje. Věřím, že vyberete dobře, abyste se za pár let nemuseli stydět za to, v jakém že to jste spolku.

 

 

 

Na závěr si neodpustím jednu poznámku. Ve svém loňském diskusním příspěvku jsem občana Sátoru charakterizoval slovy Jaroslava Haška: je vytrvalý jako nějaký Boušek z Libně, kterého popisuje Jaroslav Hašek ve své knize o Švejkovi jako nezmara, který se chtěl dostat do hospody u Exnerů voknem, dveřma, sklepem a nakonec komínem a kterého charakterizoval- slovy: „Takovej byl vytrvalej, že by se moh stát ministrem nebo poslancem.“

V září jsem byl pozván na otevření Podnikatelského inkubátoru do Kunovic. Nijak mne nepřekvapilo, když se mezi zvanými hosty objevili i Sátora s Dostálkem. Nezaregistroval jsem, že by někdo jiný z přítomných pozvaných hostů přivedl se sebou svoji nezvanou sekretářku či asistentku. Asistent poslance Sedi tam dokonce zavítal i bez svého nadřízeného. Poslanci a senátorce pravděpodobně vůbec nedochází, jak je takové chování jejich asistentů veřejností vnímáno. Když jsem později viděl vycházet oba z restaurace, kde byl přichystán raut, s plnými talíři, připadal jsem si jako ve filmu Fešák Hubert. Chvíli jsem měl i podezření, že mají v bočnici bund zašité termofory, do kterých si slívají kořalku, ale to se mi nepotvrdilo, protože jsem nic takového neviděl.

 

S přátelským pozdravem

                                                                      Bc. Jaroslav Staník

                                                           předseda MO ČSSD Bojkovice, člen OVV

                                                           místostarosta města BojkoviceWebová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz